Handpicked resources for your technical needs

Vi är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Vår ambition är att fortsätta vara en naturlig del i våra kunders vardag som en stabil och kompetent teknikpartner.

Genom vår mångfald av spetskompetenser erbjuder vi våra kunder en både djup & bred kunskap inom området energi/process/fordonsteknik. Vi tillhandahåller såväl teknikkonsulter på plats som kompletta projektåtaganden i egna lokaler och outsourcing av hela ansvarsområden.

Bevion group har ca 50 ingenjörer varav ett 40-tal med kompetens inom kärnkraft. Vi är redan väl etablerade som företag i branschen, bland annat som leverantörer till Vattenfall, OKG, Westinghouse, Areva, Siemens, ESS, CEVT mm och fortsätter etablera oss till såväl större som mindre kunder.

Vi har kontor i Göteborg, Helsingborg och Kungsbacka

Services / Våra Tjänster


Bevion group is own by / Bevion groups ägarbolag


berdiz_logo virtuell_logo onsala_logo onsala_logo tecnet_logo_fade